Tanperati

Conoce
Más
México

Conocer México

Tanperati

Nan ka gen gwo van, deplase lwen kote ki toupre mi, pye bwa, fil limyè ak panò afich nan risk vizib pou tonbe.

Fuente: //www.tripsavvy.com/mexicos-weather-what-to-expect-1589004

Rekòmandasyon pou move tan

 • Si w vle rapòte yon ijans nan CDMX ki koze ak kondisyon tanperati ou ka rele Pwoteksyon Sivil nan 56832222 oswa Depatman Ponpye yo nan 068 oswa 066. Nan Eta Meksik, nimewo telefòn pou Pwoteksyon Sivil yo se (01722) 2142692, 2131748 oswa 01800 7134147.
 • Chofè yo konseye pou fè anpil atansyon pandan move tan ki mennen nan prezans brouyar, grel, nèj, gle nan sifas asfalt la, lapli ak van fò, espesyalman sou wout gwo rale.
 • Akòz sa yo ki pi wo a, se posib pou otorite yo ka fèmen sèten wout gwo rale ak Sekretè a nan Lekòl yo ka sispann klas yo. Toujou tcheke nouvèl yo pou wè si chanjman sa yo pral anmèdan nan itinerè vwayaj ou.
 • Nou rekòmande ou abiye ak « metòd zonyon » nan kouvri tèt ou ak plizyè rad pou rechofe pi byen, ki ka retire pou kondisyonne tèt ou dapre kote ou ye a.
 • Bwè likid cho ak anpil dlo; evite chanjman tanperati souvan.
 • Manje fwi ak legim ki gen anpil vitamin C tankou zoranj, mandarin, gwayav, fres, pren, piman, bwòkòli, elatriye… pou prevni kont maladi.
 • Lè w soti nan yon kote cho, kouvri bouch ou ak nen ou.
Recomendaciones para el mal clima
 • Rekòmandasyon kont vag chalè

  • Bwè dlo souvan pou rete idrate.
  • Pa ekspoze tèt ou nan solèy, espesyalman ant 11:00 a.m. ak 3:00 p.m., lè tanperati a rive nan nivo ki pi wo yo.
  • Mete rad ki lejè, koulè kler epi si w soti deyò, sèvi ak yon chapo oswa kas, lunèt solèy, yon parapli ak losyon pou solèy.
  • Evite manje manje nan lari a, paske pousyè kontamine li epi chalè dekonpoze l’ pi vit.
  • Pa fè aktivite entans sou radyasyon solèy la.
  • Toujou sèvi ak losyon pou solèy.